Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5397120
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 303

        R O M Â N I A
    JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E
                                          

DISPOZIŢIA Nr. 303/2007

       privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedintele  Consiliului judeţean Vaslui;

                               
D I S P U N :

             Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 31 octombrie 2007, ora 16,00 în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:
        
           1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;

           2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2007;

           3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;

           4. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziţiilor nr.29 şi 87 din anexa nr.3 la Hotărârea nr.1/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007;

           5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;

           6. Proiect de hotărâre privind eliberarea, cu acordul părţilor, a doamnei Poamă Elena din funcţia de director al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

           7. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Poamă Elena în funcţia de director adjunct al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
          
           8. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Corneliu Bichineţ, Preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, pentru a face parte din delegaţia Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România la Forumul Cooperării Descentralizate de la Nantes-Franţa;
           

Dată astăzi, 24 octombrie 2007

 

       
          PREŞEDINTE,      
Corneliu Bichineţ

 

                                                                                 Avizat pentru legalitate:
                                                                              Secretarul judeţului Vaslui
                                                                                           Gheorghe Stoica   

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-10-26 (1537 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact