Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691659
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2017 1-105

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2017


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
Hotarâri din 2017: 1-105 106-207 208-245 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 1/31 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă pentru anul 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui;
Data:1 februarie 2017

Hotarârea nr. 2/31 ianuarie 2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistenţă Medico-Sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2017;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 3/31 ianuarie 2017 privind validarea domnului Panțîru Gabriel Doru ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 4/31 ianuarie 2017 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2017-2018;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 5/31 ianuarie 2017 privind desfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Vaslui;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 6/31 ianuarie 2017 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Ghineţ Aurel, director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 7/31 ianuarie 2017 privind promovarea temporară a domnului Iulian Vieru, în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 8/31 ianuarie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 9/31 ianuarie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 10/31 ianuarie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 11/31 ianuarie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 12/31 ianuarie 2017 privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD - LAZA - CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) " și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 13/31 ianuarie 2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 14/31 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.230/2016 privind desemnarea a trei consilieri județeni în calitate de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 15/31 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.231/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 16/31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.
Data: 1 februarie 2017

Hotarârea nr. 17/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km)”, cu modificările ulterioare;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 18/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km. 8 + 680 – 12 + 180, (3,500 km), județul Vaslui”;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 19/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “ Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei – Centrul Cultural Județean Multifuncțional ” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă ), cu modificările ulterioare ;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 20/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+3111 – 5+834 (4,523 km), judeţul Vaslui”;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 21/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.256/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din m unicipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a II-a, Municipiul Huși, Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate”;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 22/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 23/13 februarie 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare şi modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242F şi DJ 244J, cu modificările ulterioare;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 24/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni - DJ 245L (Costeşti), km. 11+035-14+635 (L= 3,600 km), judeţul Vaslui”;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 25/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 28/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reparaţii pod”, pe DJ 244 I, peste pârâul Sărăţeni;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 26/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Vaslui nr.137/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) – Voinești – km 0 + 000 – 5 + 430 (L=5,430 km), județul Vaslui”;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 27/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.138/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești – km 0 + 000 – 2 + 500 (L=2,500 km), județul Vaslui”;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 28/13 februarie 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 5, nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a şase obiective de investiţii pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor judeţene, cu modificările ulterioare;
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 29/13 februarie 2017 pentru modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 65/2009 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pe drumurile judeţene ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării Studiilor de fezabilitate
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 30/13 februarie 2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
Data: 14 februarie 2017

Hotarârea nr. 31/28 februarie 2017
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 32/28 februarie 2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 33/28 februarie 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-31.12.2016;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 34/28 februarie 2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aflat in patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionat în cadrul proiectului ,,Scoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 35/28 februarie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 36/28 februarie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bîrlad;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 37/28 februarie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bîrlad;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 38/28 februarie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 39/28 februarie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti;
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 40/28 februarie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
Data: 1 martie 2017

Hotarârea nr. 41/17 martie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 42/17 martie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 43/17 martie 2017 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special “Sfânta Ecaterina” Huşi în Şcoala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huşi, începând cu anul şcolar 2017-2018;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 44/17 martie 2017 privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 45/17 martie 2017 privind modificarea Statutului Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 46/17 martie 2017 privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 065 Bârlad -Banca- Viişoara cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 -2019, în județul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 47/17 martie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 48/17 martie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 49/17 martie 2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 50/17 martie 2017 privind aprobarea rectificării suprafeţelor unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Vaslui
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 51/17 martie 2017 pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.231/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 52/17 martie 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru asistența medicală spitalicească constituită la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 53/17 martie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar unic;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 54/17 martie 2017 pentru modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății comerciale ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;
Data: 20 martie 2017

Hotarârea nr. 55/29 martie 2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie şi Profilului individual al membrilor Consiliului de Administraţie ale Societăţii AQUAVAS S.A. Vaslui;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 56/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248A, km. 58+750, comuna Todirești, județul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 57/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A : Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), km 51+525 – 61+400, (9,875 km)”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 58/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Pod din beton armat pe drum județean DJ 241C, în satul Doagele, județul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 59/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: Limită județ Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș – Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia – Bleșca (DN 2F), km 64+500 – km. 77+500, (13,000 km);
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 60/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 241C : Limita judeţ Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana Petrei - Dragomireşti (DN 2F), L= 8,625 Km, Judeţul Vaslui ”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 61/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 244K : DN24(Munteni de sus)-Tanacu-Bălţaţi-Crăsneni-Leoşti –Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, L= 7, 650 Km, Judeţul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 62/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiţii ” DJ 246 din DJ247 (Codăieşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşeasca - limita Jud. Iaşi. km. 5+499-km 13+ 635, judeţul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 63/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău, L=6,630 km, judetul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 64/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum județean DJ 244H: DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B), L=15,980 km, judetul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 65/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum județean DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243), L=9,000 km, judetul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 66/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum judeţean DJ 245C: Băcani (DJ 245) – Băltăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu (DJ 245A), L=19,100 km, judetul Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 67/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Reabilitare și modernizare Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 68/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Reabilitare și modernizare Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui”;
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 69/29 martie 2017 privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”.
Data: 30 martie 2017

Hotarârea nr. 70/11 aprilie 2017 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 71/11 aprilie 2017 privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 72/11 aprilie 2017 privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 73/11 aprilie 2017 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 74/11 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pe anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018-2019;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 75/11 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui ” CRAV S.A. pe anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018-2019;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 76/11 aprilie 2017 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 77/11 aprilie 2017 privind trecerea unui bun mobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 78/11 aprilie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 79/11 aprilie 2017 pentru completarea art. I din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.54/2017 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 80/11 aprilie 2017 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017;
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 81/11 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017.
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 82/11 aprilie 2017 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 83/11 aprilie 2017 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 273/2016privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017
Data: 12 aprilie 2017

Hotarârea nr. 84/26 mai 2017 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Popica Eduard-Andrei;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 85/26 mai 2017 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Iordache Viorel – Cornel;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 86/26 mai 2017 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 87/26 mai 2017 privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 88/26 mai 2017 privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 89/26 mai 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017-31.03.2017;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 90/26 mai 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 91/26 mai 2017 privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui a unui bun imobil situat în Comuna Vetrișoaia, Județul Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 92/26 mai 2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Stănilești, Județul Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 93/26 mai 2017 privind transmiterea unui imobil cu destinația de dispensar medical aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în domeniul public al Comunei Codăești, Județul Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 94/26 mai 2017 privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 95/26 mai 2017 privind solicitarea transmiterii unei suprafețe de teren din domeniul public al statului în domeniul public al Județului în vederea realizării proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa Rutieră Strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 96/26 mai 2017 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 97/26 mai 2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui în scopul asigurării unui climat de siguranță pentru circulația pe drumurile județene;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 98/26 mai 2017 privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2016 și 2017;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 99/26 mai 2017 privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 100/26 mai 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 101/26 mai 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 102/26 mai 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 103/26 mai 2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Vaslui și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 104/26 mai 2017 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PAVILION SPITALIZARE DE ZI"
Data: 29 mai 2017

Hotarârea nr. 105/15 iunie 2017 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.50/2017 privind aprobarea rectificării suprafeţelor unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Vaslui.
Data: 29 mai 2017Hotarâri din 2017: 1-105 106-207 208-245 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-02-01 (9493 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact