Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690239
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Achiziții publice - 2016

ACHIZIȚII PUBLICE - 2016
 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Racordarea la rețeaua de distributie a energiei electrice pentru Depozitul urban existent Negresti, din cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
  Detalii aici.

 • ANUNȚ DE PARTICIPARE pprivind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii cazare, masă și transport pentru 90 de participanți (educatori parentali și membri în echipa de implementare) la sesiunea de informare organizată in cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063, Cod CPV 55110000-4, 55300000-3, 60140000-1, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Racordarea la rețeaua de distributie a energiei electrice pentru Depozitul urban existent Negresti, din cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de obținere autorizație de securitate la incendiu pentru clădirea sediilor Teatrului ”V.I.Popa” și Muzeului ”V.Pârvan”, situate in Bîrlad
  Detalii aici

 • privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază pentru obiectivul Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Roşieşti", cod CPV 79713000-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale ți alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decăt cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
  Detalii aici.

 • Contract și oferte întreținere drumuri județene pe perioada iernii


 • ANUNȚ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii cazare si masa pentru 90 participanti (educatori parentali si membri in echipa de implementare) la sesiunea de informare organizata in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 55110000-4, 55300000-3, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
  Detalii aici.

 • Anunț de participare privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
  Detalii aici.

 • Anunț de participare privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază pentru obiectivele Stații de transfer Bîrlad, Huși, Negrești și Vaslui din cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” , cod CPV 79713000-5 , conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru achiziţia: „Articole sanitare si de iluminat”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: ”Servicii dirigenție de șantier lucrări ventilație mecanică holuri corp C la Spitalul Județean de Urgență Vaslui.”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Lucrări de Ventilatie mecanică holuri corp C la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru lot 1:- Furnituri de birou, lot 2:- Cartuşe pentru imprimante.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii: “Documentații cadastrale pentru podurile ce traversează DJ 245, DJ 245 M, DJ 246, DJ 247 și pentru intersecțiile dintre DJ 247 cu 207 E, DJ247 cu DJ 246 A(Bereasa) , DJ 245 cu DJ 245 C (2 intersecții comuna Băcani)", Cod CPV: 71354300-7.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Servicii de realizare plăci permanente pentru semnalizare obiectiv de investiție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244B Crețești de Sus – Murgeni, SMIS 999”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie – Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 248A; Limita judet Iasi – Silistea – Huc – Polpoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Osesti), km 57+526 – 60+325 (L=8,800 km), judetul Vaslui.”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Servicii de realizare plăci permanente pentru semnalizare obiectiv de investiție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244B Crețești de Sus – Murgeni, SMIS 999”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta-Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică de servicii: "Reintabularea Drumurilor judetene DJ 207J pe o lungime de 7,693 km si DJ 243C cu o lungime de 5,102 km", cod CPV: 71354300-7
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de obtinere autorizatie de securitate la incendiu pentru cladirea sediilor Teatrului "V.I.Popa" si Muzeului "V.Parvan", situate in Birlad
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Montare gresie pentru pardoseala Palat Administrativ”.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Refreshments pentru întâlnirile cu profesorii și copiii în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Servicii de realizare plăci permanente pentru semnalizare obiectiv de investiție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244B Crețești de Sus – Murgeni, SMIS 999”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Proiectare și execuție lucrări de reparații capitale la Policlinica Stomatologică Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru achiziția: Articole de sanitare și de iluminat
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru achiziția: Articole de grădină
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de obtinere autorizatie de securitate la incendiu pentru cladirea sediilor Teatrului "V.I.Popa" si Muzeului "V.Parvan", situate in Birlad
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Articole de papetărie, accesorii de birou, rechizite, furnituri de birou, articole mărunte de birou, hârtie, cod CPV diverse
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă- Judeţul Vasluivă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Realizare materiale beneficiari (broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor, brosuri Şcoala copiilor) în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.
  Detalii aici.

 • 26.09.2016 Adăugare anunț de atribuire
  Privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică având ca obiect Organizare tabere pentru copii și transport în tabere în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 55243000-5, 60140000-1, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispozitia nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
  Detalii aici.


 • 13.09.2016 Adăugare anunț de atribuire
  Privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii organizare spectacole teatru de papusi pentru copii in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 92312110-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispozitia nr. 182/2016 a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Refreshments pentru întâlnirile cu profesorii și copiii în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de obtinere autorizatie de securitate la incendiu pentru cladirea sediilor Teatrului "V.I.Popa" si Muzeului "V.Parvan", situate in Birlad
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Asistenta Tehnica pentru Managementul Contractelor de Finantare nr. 2744 din 03.04.2014 si nr. 9733 din 19.05.2015 aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui"
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Raport de evaluare teren la imobilul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti, cod CPV 71324000-5.
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă- Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru achiziţia a 2 (două) distrugătoare de documente, Cod CPV: 30191400-8.
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Refreshments pentru întâlnirile cu profesorii și copiii în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.
  Detalii aici.

 • Privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii organizare spectacole teatru de papusi pentru copii in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 92312110-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispozitia nr. 182/2016 a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă- Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii elaborare documentație tehnico-economică „Ventilație mecanică holuri Corp C la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investitii „Reparatii pod pe DJ 244I, peste pârâul Sărățeni, sat Sărățeni, km 4+400, județul Vaslui”
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Multiplicare materiale informative (Bannere, Plăci informative) în cadrul proiectului „Școala te face OM”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79823000-9.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Refreshments pentru întâlnirile cu profesorii și copiii în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică: Sistem de supraveghere video perimetral și sistem de alarmare în caz de incendiu la Centrul Militar Județean Vaslui.
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă- Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii elaborare documentație tehnico-economică „Ventilație mecanică holuri Corp C la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii organizare spectacole teatru de papusi pentru copii in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 92312110-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispozitia nr. 182/2016 a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de catering in cadrul proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Vaslui", Cod CPV: 55520000-1.
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investitii „Reparatii pod pe DJ 244I, peste pârâul Sărățeni, sat Sărățeni, km 4+400, județul Vaslui”
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii realizare plan de marketing pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si dotare Muzeul Vasile Parvan - Casa Sturdza Barlad", Cod CPV: 79000000-4
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii elaborare documentație tehnică ”închidere ferestre și ventilație mecanică holuri Corp C la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” (separare compartimente de incendiu).
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii realizare plan de marketing pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si dotare Muzeul Vasile Parvan - Casa Sturdza Barlad", Cod CPV: 79000000-4
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reparatii pod pe DJ 244I, peste paraul Sarateni, sat Sarateni, km 4+400, judetul Vaslui”
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică calculatoare cu licenţă și imprimante laser alb-negru COD CPV 30213000-5; 30232110-8
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Servicii organizare evenimente - conferințe de presă în cadrul proiectului „Școala te face OM” Cod proiect PEC063.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii Documentație cadastrală a următoarelor imobile: Teren și construcții - Centru de îngrijire persoane vârstnice Giurcani, Teren și construcție - fosta Bancă Agricolă Bîrlad, Teren și construcții - Complex de servicii comunitare nr. 2 + teren G1 Bîrlad, Dezmembrare Clădire fosta BNR Vaslui
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de Servicii elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și dotare Muzeul Vasile Părvan - Casa Sturdza Bîrlad".
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de furnizare Achiziție mobilier pentru sala de ședințe a Consiliului Județean Vaslui.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii elaborare documentatie tehnica „Inchidere ferestre si ventilatie mecanica holuri Corp C la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui” (separare compartimente de incendiu).
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție de servicii:Revizuirea documentațiilor cadastrale a Drumului județean DJ 245, pe o lungime de 48,8 km., jud. Vaslui, Cod CPV: 71354300-7
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ”Raport de evaluare privind concesionarea livezii din localitatea Emil Racoviţă, corn. Dăneşti”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica „Autoturism transport persoane 7 locuri (2 buc)” cod CPV 34111100-9.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii elaborare documentatie tehnica „Inchidere ferestre si ventilatie mecanica holuri Corp C la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui” (separare compartimente de incendiu).
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție de servicii: Revizuirea documentatiilor cadastrale a Drumului judetean DJ 245, pe o lungime de 48,8 km., jud. Vaslui, Cod CPV: 71354300-7
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii Elaborarea Analizei de risc la securitatea fizică pentru avizarea Planului de pază pentru "Centrul de Management Integrat al Deşeurilor" din cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui"
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica de servicii : „Proiectare determinare si evaluare lucrari de remediere in contul garantiei de buna executie la obiectivul - Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 244 B”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica „Autoturism transport persoane 7 locuri (2 buc)” cod CPV 34111100-9.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ”Raport de evaluare privind concesionarea livezii din localitatea Emil Racoviţă, corn. Dăneşti”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica : „Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstire Pârvești, km 0+000 – 10+920 (L= 10,920 km), jud. Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica : „Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244J: DN 24 A (Epureni) – Horga, km 0 + 00 – 6 + 250 (L=6,250 km), jud. Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica : „Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu - Bălțați – – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura , km 18+170 – 34 +610 (L=16,440 km), jud. Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245E (Costesti), km 11+035 – 14+635 (L= 3,600 km), jud. Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica „Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni - DJ 245L (Costesti), km 1+600 – 3+000, km 4+000 – 4+200 (L= 1,600 km), jud. Vaslui”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica "Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici de Sus – DJ 244A (Idrici de Sus), km 8+680 – 12 +180 (L=3,500km), jud. Vaslui”.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: - Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii "’’Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245:DN 24 (Barlad)- Drujești - Băcani-Vulpești-Ghicani-Alexandru Vlahuță -Buda - Morăreni - Florești - Oprișița (DN 2F), km 22+700-33+200 (1=10,500 km)", jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor"

  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: - Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii ’’Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 244 I Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600 - 9+100 (L=4,500 km)", jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor" Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: - Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii ’’Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 244 L:DJ 244 D (Tăbălăiești) - Averești, km 0+000-2+500(L=2,500 km) "", jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor" Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Cheltuieli cu asigurarea bunurilor achiziționate pe proiect în cadrul proiectului ”Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 66515200-5.
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică ”Transport in tabere pentru 2 serii copii in cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 60140000-1”.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Asistenţă Tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide in Judeţul Vaslui. Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Cheltuieli cu asigurarea bunurilor achizitionate pe proiect in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 66515200-5
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica: Organizare tabere pentru copii in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”,Cod proiect PEC063, cod CPV 55243000-5
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica: Servicii de dirigentie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 248A: Limita jud. laşi- Siliştea - Huc- Plopoasa - Rafaila - Buda- DJ 207 E (Osesti) km 60+325-61+825 (L=1,500 km)“, Jud. Vaslui", Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie de Servicii de dirigentie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245A: Muntenii de Jos (DN 24)- Lipovat- Suceveni- Bogdana - Similisoara- Gavanu- Morareni- Gherghesti-Valea Lupului- Lunca - Siliştea- lana (DJ 243) km 37+310-40+310 (L= 3,000 km)", jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica Servicii de dirigentie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 243C:DJ 243 (Marasesti) - Voinesti, km 0+000-5+102 (L= 5,102 km)”, jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica Servicii de dirigentie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 242F: Trestiana - (DJ 242)- Grajdeni - Manastirea Grajdeni, KM 0+000-13+900 (L=13,900 km)”, jud. Vaslui, jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: - Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 B: Ghergheşti (DJ 245 A) - Corodeşti - Chetrosu - Draxeni - Rugăria - Ivăneşti (DN 2F), km 0+000 - 2+000 (L=2,000 km)", jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor".
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: - Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 207 J:DJ 207 E (Deleşti)- Bălăeşti- Fâstâci, km 0+000-7+693 (l= 7,693 km)", Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor, jud. Vaslui, Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor".
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică "Servicii de curăţenie pentru anul 2016".
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii << Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246 A : DN 24 ( Moara Domneasca) - Fereşti - Bereasa - DJ 247 (Tătărăni), km 1 + 311 - 5 + 834 (4,523 km) >> Jud. Vaslui"
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii << Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 207 H DN 2 F(Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc Poiana Caprioarei Tabara de Copii, km 4 + 200 6 + 700(L = 2,500 km) >> Jud. Vaslui".
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui. vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică "Servicii de medicina muncii - CJVS"
  Detalii aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-01-05 (1341 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact