Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5391822
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Proiecte de hotărâri - 22 decembrie 2016

Dispozitia nr. 362/2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XIII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2017;

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistenţă Medico-Sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2017;

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2017;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic constituit la nivelul Consiliului Județean Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE PARTENERIAT între Județul Vaslui și Comunele Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești, pentru realizarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.249/2016 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.


 12. Suplimentări

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea investiţiei, cu modificările ulterioare;

 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului “Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;

 16. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017-2020;


 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2016, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, în cursul anului 2017

 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A.
Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-12-16 (1454 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact