Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647753
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 28 octombrie 2016

Dispozitia nr. 306/2016 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Caragață Valeriu;

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Stoichici Florin;

 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Turcu Constantin;

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-30.09.2016;

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare curte interioară și împrejmuire la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, Comuna Codăești, Jud. Vaslui ”;

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare termosistem refacere finisaje, înlocuire tâmplărie, refacere șarpantă clădire C2-Triaj” la Centrul de asistență medico-socială Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.157/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală și extindere la corp administrativ și laborator al C.A.M.S. Băcești, Județul Vaslui”;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar Județean Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 033 Vaslui-Florești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;

 23. Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a doamnei Rădăşanu Dorina din funcţia de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui;

 24. Proiect de hotărâre privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;

 25. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui și stabilirea cuantumului indemnizației de ședință;

 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei;

 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni în calitate de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;

 29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.

 30. Suplimentări

 31. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 117 Tufeştii de Jos - Vaslui cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în judeţul Vaslui cu modificările şi completările ulterioare

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-10-21 (1517 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact