Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650413
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 9 septembrie 2016

Dispozitia nr. 263/2016 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Județului Vaslui, aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil-apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a două spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cantemir din Republica Moldova;

 11. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, în cadrul Programului national de construcții de interes public sau social;

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construcție clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a contribuției Județului Vaslui la finanțarea investiției;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huși din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 2016-2020;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pîrvan” Bîrlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 165/2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.


 18. Suplimentări

 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 20. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;


Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-09-02 (1587 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact