Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647776
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 263/2016

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 263/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

                 în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,     

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 9 septembrie 2016, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Județului Vaslui, aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil-apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a două spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cantemir din Republica Moldova;

 11. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, în cadrul Programului national de construcții de interes public sau social;

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construcție clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a contribuției Județului Vaslui la finanțarea investiției;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huși din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 2016-2020;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pîrvan” Bîrlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 165/2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

 

Dată astăzi, 2 septembrie 2016

 

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-09-02 (848 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact