Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653388
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 17 martie 2016

Dispozitia nr. 76/2016 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „ Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV” S.A.;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului “Sala de sport” aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 23+450 – 25+500; km 25+500 – 27+079 (L = 21,279 km) ”;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii “Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa armatei Vaslui – Centru cultural județean multifuncțional”;

 8. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui către Asociaţia Serviciilor Sociale, sat Trohan, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternităţii nr.1 şi Călugăreni nr.4, actualmente nr.104 A, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi în folosinţa Camerei Agricole a judeţului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.002 Huşi - Fălciu;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 009 Tomeşti - Puieşti;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui.

 19. Raportul președintelui cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2015.

 20. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2015.


 21. Suplimentari
 22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unui imobil aflat în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016

 24. Proiect de Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.4 /2015 privind aprobarea proiectului„ Şcoala te face OM!” şi a cheltuielilor legate de proiect

 25. Proiect de Hotarare privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 10650/14.11.2014, pentru realizarea proiectului „Şcoala te face OM!”Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-03-10 (1719 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact