Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653219
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 12 februarie 2016

Dispozitia nr. 33/2016 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.3/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019;

 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2015-31.12.2015;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016;

 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;

 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2016;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2016;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului “Şcoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi 81 instituţii şcolare selectate în cadrul proiectului;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii din cadrul Centrului de Plasament “Elena Farago” Bârlad către Asociaţia de Servicii Speciale cu sediul în sat Măscureni, comuna Pogana, judeţul Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui către Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare care formulează propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene, în baza rezultatelor atribuirii electronice;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.002 Huşi-Fălciu;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2016-2017;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru Serviciul Judeţean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;

 21. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr.2573/89/2015 aflat pe rolul Tribunalul Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre privind validarea domnului MIRICA IONEL, şef al Inspectoratului de Poliţie judeţean Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia pentru organizarea referendumului având ca obiect demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui.

 24. Suplimentări

 25. Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului GHINEŢ AUREL în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui

 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă" Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare

 27. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.231/2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui

 29. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2015 în cadrul "Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015", conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-02-05 (1944 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact