Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691733
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri - 2016

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2016


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2016: 1-100 101-200 201-275 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 1/14 ianuarie 2016 privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
Data:19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 2/14 ianuarie 2016 privind acoperirea definitivă pentru anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al judeţului Vaslui;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 3/14 ianuarie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 4/14 ianuarie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 5/14 ianuarie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.105/2007 privind însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui ;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 6/14 ianuarie 2016 privind preluarea în administrare de către Consiliul Judeţean Vaslui a unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Vaslui;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 7/14 ianuarie 2016 privind declararea de interes public judeţean a unui imobil – apartament şi darea în administrare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 8/14 ianuarie 2016 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.216/2015 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în formă actualizată pentru perioada 2014-2020, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.169/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 9/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 10/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 11/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 12/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 13/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Barlad;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 14/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 15/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 16/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Bârlad;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 17/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Locuinţei Protejate Vulturesti;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 18/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 19/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Vaslui;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 20/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Barlad;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 21/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 22/14 ianuarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti.
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 23/14 ianuarie 2016 privind stabilirea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru institutiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 24/14 ianuarie 2016 privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor, ce revin postului de director executiv al Camerei Agricole judeţene Vaslui, domnului GHINEŢ AUREL
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 25/14 ianuarie 2016 privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Data: 19 ianuarie 2016

Hotarârea nr. 26/12 februarie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.3/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 27/12 februarie 2016 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 28/12 februarie 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2015-31.12.2015;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 29/12 februarie 2016 privind adoptarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 30/12 februarie 2016 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 31/12 februarie 2016 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 32/12 februarie 2016 privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2016;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 33/12 februarie 2016 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2016;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 34/12 februarie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului “Şcoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi 83 instituţii şcolare selectate în cadrul proiectului;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 35/12 februarie 2016 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 36/12 februarie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 37/12 februarie 2016 privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii din cadrul Centrului de Plasament “Elena Farago” Bârlad către Asociaţia de Servicii Speciale cu sediul în sat Măscureni, comuna Pogana, judeţul Vaslui;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 38/12 februarie 2016 privind darea în administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui către Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 39/12 februarie 2016 privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare care formulează propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene, în baza rezultatelor atribuirii electronice;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 40/12 februarie 2016 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2016-2017;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 41/12 februarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 42/12 februarie 2016 privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru Serviciul Judeţean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 43/12 februarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 44/12 februarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 45/12 februarie 2016 privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr.2573/89/2015 aflat pe rolul Tribunalul Vaslui;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 46/12 februarie 2016 privind validarea domnului MIRICA IONEL, şef al Inspectoratului de Poliţie judeţean Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 47/12 februarie 2016 privind promovarea temporară a domnului GHINEŢ AUREL în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 48/12 februarie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă" Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 49/12 februarie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 50/12 februarie 2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia pentru organizarea referendumului având ca obiect demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui.
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 51/12 februarie 2016 privind completarea Hotărârii nr.231/2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
Data: 17 februarie 2016

Hotarârea nr. 52/17 martie 2016 privind rectificarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 53/17 martie 2016 privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 54/17 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 55/17 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „ Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV” S.A.;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 56/17 martie 2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului “Sala de sport” aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 57/17 martie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 23+450 – 25+500; km 25+500 – 27+079 (L = 21,279 km) ”;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 58/17 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 15/2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui Centrul Cultural Judeţean Multifuncţional" ( Proiectare de arhitectură, acustică, rezistenţă şi instalaţii şi proiectare mecanică de scenă )
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 59/17 martie 2016 privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 60/17 martie 2016 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui către Asociaţia Serviciilor Sociale, sat Trohan, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 61/17 martie 2016 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 62/17 martie 2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternităţii nr.1 şi Călugăreni nr.4, actualmente nr.104 A, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi în folosinţa Camerei Agricole a judeţului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 63/17 martie 2016 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.002 Huşi - Fălciu;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 64/17 martie 2016 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 009 Tomeşti - Puieşti;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 65/17 martie 2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 66/17 martie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 67/17 martie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 68/17 martie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 69/17 martie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui.
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 70/17 martie 2016 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unui imobil aflat în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 71/17 martie 2016 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 72/17 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.4 /2015 privind aprobarea proiectului„ Şcoala te face OM!” şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 73/17 martie 2016 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 10650/14.11.2014, pentru realizarea proiectului „Şcoala te face OM!”
Data: 21 martie 2016

Hotarârea nr. 74/11 aprilie 2016 privind rectificarea a II-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
12 aprilie 2016

Hotarârea nr. 75/11 aprilie 2016 privind rectificarea a II -a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data: 12 aprilie 2016

Hotarârea nr. 76/11 aprilie 2016 privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI HUȘILOR;
Data: 12 aprilie 2016

Hotarârea nr. 77/11 aprilie 2016 privind aprobarea cumpărării a cinci imobile- apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 12 aprilie 2016

Hotarârea nr. 78/11 aprilie 2016 privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 9/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitări a 14 drumuri judeţene” judeţul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 79/11 aprilie 2016 privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 la Hotarârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a şase obiective de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 80/11 aprilie 2016 privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene”-DJ 242 F și DJ 244 J, cu modificările ulterioare;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 81/11 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 82/11 aprilie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al Judeţului Vaslui în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 83/11 aprilie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” SMIS 4413, către Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 84/11 aprilie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centru de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” SMIS 14113, către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 85/11 aprilie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 86/11 aprilie 2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 87/11 aprilie 2016 modificarea anexei nr.1 la Hotarârea nr. 34/12 februarie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului “Şcoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi 83 instituţii şcolare selectate în cadrul proiectului;
Data: 13 aprilie 2016

Hotarârea nr. 88/20 mai 2016 privind acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare a bugetului local al județului, în anul curent;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 89/20 mai 2016 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 27/2016 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 90/20 mai 2016 privind rectificarea a III - a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 91/20 mai 2016 privind rectificarea a III - a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 92/20 mai 2016 privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2016;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 93/20 mai 2016 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-31.03.2016;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 94/20 mai 2016 privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 95/20 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 96/20 mai 2016 privind darea în folosință gratuită a două spații din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociația ChildsLife Internațional Association;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 97/20 mai 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 98/20 mai 2016 privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele 076 Bârlad - Cetățuia și 079 Bârlad - Dragomirești cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 99/20 mai 2016 privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 033 Vaslui - Florești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 100/20 mai 2016 privind declararea de interes public județean a obiectivului de investiție „Instalație de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui ;
Data: 25 mai 2016Hotarâri din 2016: 1-100 101-200 201-275 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-01-04 (8107 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact