Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5655263
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 541/2015

D I S P O Z I Ţ I A nr. 541 / 2015
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 17 decembrie 2015, ora 14:00, la sediul CENTRULUI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ BĂCEȘTI , cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediului lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie2014-octombrie 2015;

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-sociale Băcești și Codăești, pe anul 2016;

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2016;

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2016;

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea actului constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2020, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului de Urgenţă Vaslui”, al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea- furnizare de agent termic şi apă caldă menajeră 68 ml- soluţie subterană” la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “ Elisabeta Polihroniade” Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediul de odihnă restant aferent anului 2015 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2016;

 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.

Dată astăzi, 11 decembrie 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-12-11 (856 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact