Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5923386
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 534/2015

DISPOZIŢIA  Nr.534/2015
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

       Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 4 decembrie 2015, ora 16:30, la sediul CENTRULUI  DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI- CRAV SA al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;

  2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.

Dată astăzi, 3 decembrie 2015

 
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-12-03 (844 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact