Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650454
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri 18 noiembrie 2015

Dispozitia nr. 409/2015 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;


  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;


  3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2015;


  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.160/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social;


  5. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a trei imobile – apartamente şi darea în administrare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;


  6. Proiect de hotărâre privind completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui);


  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Implementarea unei soluţii de E-Guvernare la nivelul judeţului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetăţenilor şi mediului de afaceri” către unităţile administrative partenere.


  8. Suplimentari

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui


Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-11-12 (1325 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact