Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561152
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia 363/2015

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 363 / 2015

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art. 94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 25 septembrie 2015, ora 16.00, în Sala de şedinţe "Ştefan cel Mare" a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2015;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 20l5;

  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constituitiv al Societăţii Comerciale "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este acţionar unic;

  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 147/ 27.08.2015 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, şi Insoft Developement & Consulting S.R.L. în vederea implementării Proiectului ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare al contractului POSDRU/169/6.2/S/146756;

  5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social;

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu pentru medicii angajaţi în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 31/2008 privind solicitarea trecerii imobilului “Palatul Administrativ” proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr. 79, judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 590 din 4 iunie 2008.

Dată astăzi, 18 septembrie 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-09-18 (966 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact