Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647706
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri 27 august 2015

  Dispozitia nr. 332/2015 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C: DJ 243 (Maraşesti) – Voineşti, km 0+000-5+102, (5,102 km) judeţul Vaslui”; Documentaţie


  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244L: DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti, km 0+000-2+500, (2,500 km) judeţul Vaslui”; Documentaţie


  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), judeţul Vaslui”; Documentaţie


  4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244M: DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus – DJ 244A (Idrici de Sus), 8+680-12+180, (3,500 km), judeţul Vaslui”; Documentaţie


  5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 1+600-3+000, km 4+000-4+200, (1,600 km), judeţul Vaslui”; Documentaţie


  6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 11+035-14+635, (3,600 km), judeţul Vaslui”; Documentaţie


  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;


  8. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;


  9. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului creditului intern pe anul 2015;


  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, şi Insoft Developement & Consulting S.R.L. în vederea implementării Proiectului ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare al contractului POSDRU/169/6.2/S/146756;


  11. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al Societăţii „Centrul de Resurse pentru Afaceri”-CRAV” S.A. Vaslui;


  12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unui imobil-apartament şi darea în administrarea către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;


  13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;


  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;


  15. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;


  16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui .


  18. Suplimentari

  19. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015


  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale"”; Documentaţie


  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-08-21 (2290 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact