Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647881
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia 332/2015

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 332 / 2015

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art. 94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 august 2015, ora 16.00, în Sala de şedinţe "Ştefan cel Mare" a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C: DJ 243 (Maraşesti) – Voineşti, km 0+000-5+102, (5,102 km) judeţul Vaslui”;

 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244L: DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti, km 0+000-2+500, (2,500 km) judeţul Vaslui”;

 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), judeţul Vaslui”;

 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244M: DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus – DJ 244A (Idrici de Sus), 8+680-12+180, (3,500 km), judeţul Vaslui”;

 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 1+600-3+000, km 4+000-4+200, (1,600 km), judeţul Vaslui”;

 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 11+035-14+635, (3,600 km), judeţul Vaslui”;

 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;

 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului creditului intern pe anul 2015;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, şi Insoft Developement & Consulting S.R.L. în vederea implementării Proiectului ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare al contractului POSDRU/169/6.2/S/146756;

 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al Societăţii „Centrul de Resurse pentru Afaceri”-CRAV” S.A. Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unui imobil-apartament şi darea în administrarea către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui .

Dată astăzi, 20 august 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-08-20 (1040 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact