Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650528
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri 31 iulie 2015

  Dispozitia nr. 213/2015 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

  1. Proiect de hotărâre privind validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;


  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;


  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;,.


  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;


  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;


  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 207 H: DN 2 F( Vaslui ) - Fabrica ceramica – Chiţoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii), km 4+200 – 6+700, (2,500km), judeţul Vaslui ”;


  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească)- Fereşti-Bereasa-DJ 247(Tătărani), km 1+3111-5+834, (4,5234 km), judeţul Vaslui”;


  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248 A: Limita judeţ Iaşi-Siliştea-Huc-Plopoasa-Rafaila-Buda-DJ 207 E (Oşeşti), km 60+825, (1,500 km), judeţul Vaslui;


  9. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare, consolidare, schimbare acoperiş şi termoizolare construcţie C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;


  10. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii acoperiş la construcţie C2 (birouri+bucătărie depozit alimente) în cadrul Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;


  11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;


  12. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;


  13. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;


  14. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;


  15. Proiect de hotărâre privind stabilirea creşterilor salariale pentru personalul angajat în aparatul de specialitate şi în instituţiile publice judeţene din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui


  16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unor părţi din imobilul situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.64, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestora;


  17. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii-Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;


  18. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a obiectivului de investiţie „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti-judeţul Vaslui;


  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a două loturi din imobilul situat în municipiul Vaslui, str.General Ion Răşcanu, nr.2B, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;


  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui din România şi Consiliul Raional Leova din Republica Moldova;


  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional Nr.2 la Acordul de Cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui din România şi Consiliul Raional Hînceşti din Republica Moldova;


  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova;


  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova;


  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Soroca din Republica Moldova;


  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova;


  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ialoveni din Republica Moldova;


  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ungheni din Republica Moldova,


  28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;


  29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


  30. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


  31. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;


  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui


  33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui) în formă actualizată;


  34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui).


  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-07-24 (1876 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact