Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771296
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ANUNT PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

 

      Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, CUI 3394171, telefon 0235/361.095, fax 0235/361.091, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unui  spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, reprezentând Cabinetul nr.8 aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 72/15.04.2011.

      Spaţiul  ce urmează a fi concesionat se află la parterul imobilului “Clădire Centru Stomatologic” din str. Mihail Kogălniceanu nr. 35, municipiul Vaslui şi are o suprafaţă utilă de 14,82 mp şi o suprafaţă de folosinţă comună de 10,91;

      Spaţiul concesionat va fi utilizat  doar în scopul desfăşurării de activităţi medicale.

      Redevenţa minimă de la care se porneşte licitaţia publică pentru concesionarea spaţiului medical este de 24 euro/mp/an.

      Caietul de sarcini privind concesionarea obiectivelor amintite   precum şi alte informaţii utile pot fi obţinute  de la sediul Consiliului Judeţean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79,  judeţul Vaslui, Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, începând cu data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei Partea VI-a, până pe data de 10.08.2015 orele 10:00, la preţul de 20 lei, cu plata în numerar la casieria concedentului.

      Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 13.07.2015, orele 13:00. Solicitările privind eventualele clarificări vor fi depuse la Registratura concedentului până la data precizată anterior. Ofertele se depun în două plicuri închise şi sigilate, într-un singur exemplar la registratura Consiliului Judeţean Vaslui, până pe data de 10.08.2015, orele 10:00. Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, la orele 12:00 în data de 10.08.2015.

     Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Vaslui - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, situat în muncipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, cod poştal 730171, tel/fax 0235/311.582, judeţul Vaslui.

     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului judeţean Vaslui (cam. 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361.095, interior 138.

 

PREŞEDINTE,
Buzatu Dumitru

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-07-08 (1585 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact