Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5921612
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiConcurs promovare - Contabilitate

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:

 • inspector de specialitate, grad profesional II - Serviciul contabilitate

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia raportului de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează.

Condiţiile de participare la examen, sunt următoarele:

 • să fi obţinut calificativul "corespunzător" la raportul de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant;

Examenul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 08.07.2015;
 • selecţia dosarelor de examen va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 10.07.2015, orele 09:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

Bibliografia

 1. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
 4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, actualizată;
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată;
 6. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale entităţilor publice;
 7. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Titlurile I, III, VI, X), actualizată;
 8. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interioare: 218 sau 113.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-07-06 (1123 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact