Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561312
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 180/2015

D I S P O Z I Ţ I A nr. 180/2015
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

în temeiul art.94 alin.(4) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 26 iunie 2015, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Vaslui;

  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;

  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

  5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de formare profesională pentru administraţia publică locală în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui.

Dată astăzi, 25 iunie2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-06-25 (796 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact