Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5641139
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia nr. 141/2015

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 141 / 2015

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art. 94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 04 iunie 2015, ora 16.00, în Sala de şedinţe "Ştefan cel Mare" a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului nr.5 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.83/2015 privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui”;

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrãrii în două loturi a imobilului Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti, aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;

  3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui actualizată;

  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.128/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitare, modernizarea, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Reabilitare, modernizarea, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti - Relocarea gospodăriilor de apă de incendiu şi menajeră în corp clădire centrală termică existent”;

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

Dată astăzi, 28 mai 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-05-28 (987 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact