Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653408
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 21 mai 2015

  Dispozitia nr. 131/2015 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Gheţău Ionuţ-Cristian;


 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Poiană Constantin;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;


 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;


 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;


 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-eonomici, aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui”;


 7. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.232 din 22.11.2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat de Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău-Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Neamţ-consiliul Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui-Consiliul Judeţean Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unui imobil aflat în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 10. Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2014.


 11. Suplimentări

 12. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Cartas Elena-Coca


 13. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Severin Ionut-Bogdan


 14. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei nominale a Comisiei de validare


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport


 16. Proiect de hotărâre modificarea componentei nominale a Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale


 17. Proiect de hotărâre privind completarea articolului nr. 2 la Hotărârea nr. 206/2014 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici care fac obiectul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare eu apa, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui - Etapa a II-a"


 18. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-05-15 (1508 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact