Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5571449
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia nr. 131/2015

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 131 / 2015

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art. 94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 21 mai 2015, ora 16.00, în Sala de şedinţe "Ştefan cel Mare" a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Gheţău Ionuţ-Cristian;

  2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Poiană Constantin;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;

  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-eonomici, aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui”;

  7. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.232 din 22.11.2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat de Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău-Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Neamţ-consiliul Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui-Consiliul Judeţean Vaslui;

  8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unui imobil aflat în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia;

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

  10. Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2014.

Dată astăzi, 14 mai 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-05-14 (935 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact