Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647790
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Invitatie de participare - incurajarea consumului de fructe proaspete in scoli

INVITATIE DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: “Servicii dezvoltare pagina de internet in vederea implementarii de masuri adiacente distributiei de mere in anul scolar 2014-2015 pentru incurajarea consumului de fructe proaspete in scoli”.

1. Obiectul contractului: “Servicii dezvoltare pagina de internet in vederea implementarii de masuri adiacente distributiei de mere in anul scolar 2014-2015 pentru incurajarea consumului de fructe proaspete in scoli”.
2. Sursa de finantare a contractului de lucrari care urmează sa fie atribuit: bugetul local al Judetului Vaslui.
3. Valoarea estimata: 12.000 lei fara TVA.
4. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fără TVA. TVA se va evidentia separat.
5. Ajustarea pretului contractului: Pretul ofertei este ferm in lei. NU se accepta actualizarea pretului contractului.
6. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: PREŢUL CEL MAI SCAZUT.
7. Tipul contractului: contract de servicii. Contractantul va organiza si desfasura serviciile conform prevederilor din caietul de sarcini.
8. Durata de prestare a serviciilor: pana la 31.12.2015.
9. Plata se va face pe bază de factură, cu ordin de plată, dupa prestarea si receptia serviciilor, in cont deschis laTrezoreria Statului.
10. Oferta va contine:
- Scrisoare de inaintare;
- Formularul de oferta;
- Fisa entitatii legale;
- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006.
- Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
- Declaratie privind eligibilitatea
- Declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
- Declaratie pe propria raspundere pentru prestarea serviciilor prevazute in caietul de sarcini
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Teritorial. Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
11. Adresa la care se depune oferta: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, stradaŞtefan cel Mare, nr. 79, parter ( registratură), cod poştal: 730168, judetul Vaslui.
12. Termenul limita pentru depunerea ofertei: data 06.05.2015 ora 12:00 .

Alăturat va transmitem caietul de sarcini si formularele.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0235/361086, int. 152, persoana de contact Iacob iulia.

Pentru vizualizarea documentelor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-04-28 (1051 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact