Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5655350
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri 24 aprilie 2015

  Dispozitia nr. 105/2015 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;


 7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.201/17 decembrie 2014 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de Încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2015;


 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;


 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad;


 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Reabilitare şi recuperare pentru Copii Fălciu;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti - Vutcani;


 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al Judeţului Vaslui În domeniul public al Judeţului Vaslui şi În administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către S.C. E.ON Distribuţie România S.A. pentru suprafaţa de 2.560,00 mp teren având ca amplasament existent şi proiectat pe traseul drumului judeţean DJ 243 B de la km 0 + 064 la km 1 + 923, care face legătura Între municipiul Bârlad, comuna Perieni şi comuna Ciocani, drum aflat În domeniul public al judeţului Vaslui;


 18. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2014.

 19. Suplimentări

 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Judeţul Vaslui


 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a cinci imobile - apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui


 22. Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului GHINEŢ AUREL, in funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui


 23. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-04-17 (1502 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact