Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691695
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia nr. 105/2015

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 105 / 2015

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 24 aprilie 2015, ora 16.00 , în Sala de şedinţe "Ştefan cel Mare" a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;

 7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.201/17 decembrie 2014 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de Încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2015;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Reabilitare şi recuperare pentru Copii Fălciu;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti - Vutcani;

 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă „ Podul Înalt” al Judeţului Vaslui În domeniul public al Judeţului Vaslui şi În administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către S.C. E.ON Distribuţie România S.A. pentru suprafaţa de 2.560,00 mp teren având ca amplasament existent şi proiectat pe traseul drumului judeţean DJ 243 B de la km 0 + 064 la km 1 + 923, care face legătura Între municipiul Bârlad, comuna Perieni şi comuna Ciocani, drum aflat În domeniul public al judeţului Vaslui;

 18. Raport cu privire la modul de Îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui În anul 2014.

Dată astăzi, 17 aprilie 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-04-17 (905 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact