Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5648942
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt - posturi vacante - perioada 4 - 7 septembrie

ANUNŢ

Nr.3912/ 03.08.2007

În conformitate cu prevederile art. 51 2 alin. (2) lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizeaza în ziua de 04-07 septembrie 2007, concursuri pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate, dupa cum urmeaza:

  1. în ziua de 04.09.2007, ora 10,00  – proba scrisă şi în ziua de 05.09.2007, ora 14,00 – interviul

• un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare la Directia Economica – Compartimentul Informatica, cu urmatoarele conditii de participare:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – domeniul informatica, ingineria sistemelor si calculatoarelor, inginerie electronica, cibernetica sau studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – absolventi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul informatica
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de 1 an
- cunostinte programare calculator
- conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata

• un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcţia Economică – Compartimentul Informatică, cu următoarele condiţii de participare:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – domeniul informatica, ingineria sistemelor si calculatoarelor, inginerie electronica, cibernetica sau studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – absolventi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul informatica
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice de 1 an
- cunoştinţe programare calculator
- condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată

2. în ziua de 04.09.2007, ora 10,00  – proba scrisă şi în ziua de 05.09.2007, ora 14,00 – interviul

• un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, disciplina în constructii si cadastru imobiliar edilitar, cu urmatoarele conditii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul arhitectură, urbanism, construcţii civile, industriale şi agricole, inginerie urbană şi dezvoltare regională, geodezie
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet
- condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată

3. în ziua de 06.09.2007, ora 10,00  – proba scrisă şi în ziua de 07.09.2007, ora 14,00 – interviul

• un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare la Direcţia Tehnică – Compartimentul Lucrări publice, Investiţii, cu următoarele condiţii de participare::

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe inginereşti – inginerie chimică
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 1 an
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet
- condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată

• un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcţia Tehnică – Compartimentul Lucrări publice, Investiţii, cu următoarele condiţii de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe economice - marketing •
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet
- condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată


Pe lânga conditiile specifice de participare la concurs prevazute pentru posturile de functie publica, candidatii trebuie sa îndeplineasca si conditiile generale prevazute de dispozitiile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata:
• are cetatenia româna si domiciliul în România;
• cunoaste limba româna, scris si vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniti ;
• are capacitate deplina de exercitiu ;
• are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
• îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
• îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
• nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
• nu a fost destituita dintr-o functie publica în ultimii 7 ani ;
• nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Dosarele de înscriere la concursul organizat în data de 04.09.2007 şi 05.09.2007 se pot depune până la data de 24.08.2007, inclusiv la sediul Consiliului judeţean Vaslui.

Dosarele de înscriere la concursul organizat în data de 06.09.2007 şi 07.09.2007 se pot depune până la data de 27.08.2007, inclusiv la sediul Consiliului judeţean Vaslui.

Dosarele de înscriere la concursuri trebuie sã continã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 8 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003 conform anexelor nr. 1 si nr. 2 la prezentul anunt.

Bibliografia stabilitã pentru functia publicã de executie sunt prevãzute în anexele urmatoare:

 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 8,00 - 16,30 la Serviciul management resurse umane, relatii mass-media, informare cetãteni, etj. II, camera 212 sau la telefon 361086 int. 113

P R E S E D I N T E,
Corneliu Bichinet

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-08-02 (2468 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact