Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690219
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Invitatie de participare

INVITATIE DE PARTICIPARE

la atribuirea prin achizitie directa a contractului: “Servicii de audit in cadrul proiectului – CENTRU PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGRESTI” , cod SMIS 4413 finantat prin “Programul Operational Regional 2007 – 2013”

Judetul Vaslui cu sediul in strada Stefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui, achizitioneaza , in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si al contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin achizitie directa servicii de audit.

  Coduri CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiara;
  1. Obiectul contractului: incheierea unui contract de servicii de audit;
  2. Tipul contractului: contract de servicii
  3. Procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica: Achizitie directa.
  4. Sursa de finantare a contractului: Fonduri europene prin Programul Operational Regional 2007 - 2013 si bugetul local;
  5. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scazut
  6. Pretul este ferm in RON;
  7. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
  - Declaratie privind eligibilitatea;
  - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;
  - Declaratie neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006;
  - Fisa entitatii legale;
  - Lista cu persona/persoanele care vor presta serviciul de audit;
  - Documente din care sa rezulte calitatea de auditor autorizat pentru personalul responsabil ;
  - Propunerea financiara – Formularul de oferta si centralizator. Pretul este fara TVA;
  - Certificatul de inregistrare (sau echivalent) in original sau legalizat la notar sau copii semnate si stampilate “conform cu originalul” de catre reprezentatul legal al firmei ofertante;
  8. Depunere si evaluare oferte. Ofertele vor fi transmise pana la data de 23.04.2015, orele 12.00.
  9. Limba de redactare a ofertei: Limba romana;
  10. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
  11. Plata se face de catre achizitor direct prin mijloace de decontare legale, conform reglementarilor in vigoare, in lei, in contul furnizorului in baza facturii fiscale .

  Transmiterea ofertei (semnata si stampilata) si perioada de valabilitate a acesteia se va face , pana pe data de 23.04.2015, ora 1200, la sediul Consiliului Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, cod postal 730168, mun. Vaslui, jud. Vaslui, (fax 0235361091, e-mail: licitatie@cjvs.eu ).
Pentru vizualizarea documentelor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-04-16 (1046 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact