Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653216
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri 27 martie 2015

  Dispozitia nr. 81/2015 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;


 3. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.012014 – 31.12.2014;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2014 – 31.12. 2014;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrãrii imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 233 ;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz către E.ON Moldova Distribuţie S.A. Iaşi asupra unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Bârlad, strada 1 Mai, aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuãrii tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a douã loturi din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rãşcanu, nr. 2B, aflate în proprietatea privatã a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor necesare în vederea achiziţionării unor imobile – apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare salina la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti”;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui pe anul 2015;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru reducerea consumului de energie convenţională în sectorul serviciilor publice din zona transfrontalieră Vaslui, Leova, Hânceşti, Izmail;


 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare ; ANEXE (178 MB)


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;


 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;


 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;


 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;


 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Locuinţe Protejate Vaslui;


 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti Vutcani;


 23. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului MANOLE ION, director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;


 24. Proiect de hotărâre privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin postului de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui.


 25. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-03-20 (1682 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact