Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5778615
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Promovare DAP

ANUNŢ PROMOVARE

Consiliul judeţean Vaslui organizează, în data 19.03.2015 , examen de promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:

 • Inspector de specialitate, grad profesional II - Compartimentul relaţii cu publicul şi consilierii - Direcţia administraţie publică ;

Examenul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 19.03.2015, orele 09:00;
 • dosarele de înscriere la examen până la data de 16.03.2015;
 • selecţia dosarelor de examen în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la examen:

 • să fi obţinut calificativul "corespunzător" la raportul de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia rapoartului de evaluare a perioadei de stagiu pentru prsonalul contractual debutant;
 • adeverinţa eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.

Bibliografia

 1. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 - 16:00 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, et. IV, cam. 412 sau telefon 0235/ 361.086, int. 218 .

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-03-12 (1078 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact