Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5706013
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 22/2015

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E                  

 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr.  22/2015
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

         în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,        

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de  30 ianuarie 2015, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr.289/29.12.2014 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014;

  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 197/2014 privind aprobarea actualizării Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui şi a Listei de investiţii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare 2014-2020;

  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huşi – Fălciu;

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special  din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2015-2016;

  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.(2) al  Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 13/2014 privind  solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.

Dată astăzi, 23 ianuarie  2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-01-23 (1187 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact