Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5576296
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 17 decembrie 2014

  Dispozitia nr. 274/2014 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2015;


 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2015;


 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti pentru anul 2015;


 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pentru anul 2015;


 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2013 – octombrie 2014;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările executate care fac obiectul cererii de finanţare „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemul de canalizare şi a staţiilor de epurare apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – Etapa a II-a, judeţul Vaslui” şi aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Vaslui.


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad.


 10. Suplimentari

 11. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafeţe de teren aflată în domeniul public al judeţului şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrãrii imobilului situat în municipiul Vaslui, strada Aleea Hulubãţ, numãr cadastral 80103, aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui


 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui


 15. Proiect de hotărâreprivind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui


Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-12-11 (1524 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact