Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5653223
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţ public privind dezbatere publică

ROMNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANUNŢ PUBLIC

UAT Judeţul Vaslui, in calitate de partener principal in cadrul proiectului ,,Energia – valoare transfrontaliera”, cod MIS ETC 1842, finanţat prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, implementat de Consiliul Judeţean Vaslui in parteneriat cu 2 Consilii Raionale din Republica Moldova - Hânceşti și Leova, şi 2 parteneri din Ucraina - Comitetul Executiv al orașului Izmail şi organizaţia publică Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos”, anunta publicul interesat asupra supunerii in dezbatere publica a proiectului (draft-ului) Strategiei transfrontaliere pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor publice, cu accent special pe sursele regenerabile de energie și eficiență energetica
Proiectul Strategiei poate fi consultat la Directia Dezvoltare Locala, Integrare Europeana si Relatii Internationale, din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79, Vaslui, cod poştal 730168, judeţul Vaslui, România, de luni pana vineri, intre orele 8,30 – 16,30.
Documentele sunt postat spre consultare publica aici :


Comentariile si observaţiile scrise pot fi trimise la sediul Consiliului Judetean Vaslui, sau in format electronic, la adresele de email consiliu@cjvs.eu si office@energyvaslui.ro , in termen de 30 de zile, incepand cu data de 2 decembrie 2014
Obiectivele generale ale proiectului ,,Energia, valoare transfrontaliera”, sunt imbunatatirea situaţiei economice, sociale şi de mediu prin stimularea utilizării eficiente a surselor de energie regenerabilă convenționale și îmbunătățirea eficienței energetice a serviciilor in sectorul public din zona transfrontalieră delimitata de arealul parteneriatului.

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-12-09 (1113 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact