Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5581534
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 27 noiembrie 2014

  Dispozitia nr. 242/2014 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui;


 4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare structură existentă, construire garaj închis pentru autospecialele achiziţionate prin P.O.R." ;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-Cadru privind vânzarea bunurilor imobile aflate în domeniul privat al JudeţuluiVaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafeţe de teren aflată în domeniul public al judeţului şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.008 Bârlad-Ghergheşti;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole judeţene Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea 169/2014 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.1 Bârlad;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;


 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului "Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui", aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr.233;


 18. Prezentarea Deciziei nr.38/14.07.2014 şi a Raportului de audit financiar nr.1415/27.06.2014 întocmite de Camera de Conturi a Judeţului Vaslui în urma misiunii de audit financiar pe anul 2013, efectuată la U.A.T. - Judeţul Vaslui.


 19. Suplimentari

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii Master Planului pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Vaslui si a Listei de investitii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare 2014-2020 ANEXA MASTER PLAN (36 MB)


 21. Proiect de hotărâre privind cofinantarea proiectului "Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui in perioada 2014-2020"


 22. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-11-20 (1723 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact