Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647460
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 242/2014

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 242 / 2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 27 noiembrie 2014, ora 16 00, în Sala de şedinţe "Ştefan cel Mare" a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;

 2. proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;

 3. proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui;

 4. proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;

 5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare structură existentă, construire garaj închis pentru autospecialele achiziţionate prin P.O.R." ;

 6. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-Cadru privind vânzarea bunurilor imobile aflate în domeniul privat al JudeţuluiVaslui;

 7. proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafeţe de teren aflată în domeniul public al judeţului şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 8. proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.008 Bârlad-Ghergheşti;

 9. proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole judeţene Vaslui;

 10. proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea 169/2014 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;

 11. proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 12. proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.1 Bârlad;

 13. proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;

 14. proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;

 15. proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;

 16. proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;

 17. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului "Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui", aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr.233;

 18. prezentarea Deciziei nr.38/14.07.2014 şi a Raportului de audit financiar nr.1415/27.06.2014 întocmite de Camera de Conturi a Judeţului Vaslui în urma misiunii de audit financiar pe anul 2013, efectuată la U.A.T. - Judeţul Vaslui.

Dată astăzi, 20 noiembrie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-11-20 (1019 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact