Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647811
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 27 octombrie 2014

  Dispozitia nr. 213/2014 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii „ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24 B ( Huşi)-Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundătura-Arsura-DN 28 ( Ghermăneşti ) , km 0+000-2+650 , km 4+400-19+400 , km 23+413-25+500 , km 25+500-27+079, L= 21,316 km , judeţul Vaslui ” ;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţene de Gospodărire a Nămolurilor de la staţiile de epurare a apelor uzate”;


 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.251/2013 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari-Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2015;


 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vaslui şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fălciu, în vederea implementării în comun a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la Contractul de prestări servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică nr.12904/30.12.2013;


 15. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii de Guvern privind trecerea imobilului „Palat administrativ” situat în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.


 16. Suplimentări

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014


 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014


 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014


 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2014 – 30.09.2014


 21. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-10-21 (1723 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact