Acasa Harti Monitorul
Oficial local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii - Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5232855
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Dispozitia Nr. 200/2014

      R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E                  

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 200 / 2014
  privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu,  Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 septembrie 2014, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a cotelor şi a  sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015 şi estimările pentru anii 2016-2018;

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI HUŞILOR;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2014;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului creditului intern  pe anul 2014;

 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectelor de buget ale Judeţului Vaslui pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Vaslui la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Vaslui, însuşirea actului constitutiv şi a statutului acestei asociaţii;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care Judeţul Vaslui este membru asociat;

 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere din linia de credit contractate cu CEC Bank în baza Hotărârii nr. 109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările şi completările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilul compus din construcţii şi terenul aferent, situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Răşcanu, numărul 2B, aflat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării prin licitaţie publică;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2013;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului „Gospodărie anexă” aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Aleea Hulubăţ;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare fără plată a unor bunuri materiale disponibilizate de Baza de reparaţii nave Brăila din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici – faza PT revizuit 2014, aferenţi obiectivului de investiţii „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti”;

 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 174/2008 privind aprobarea proiectului „Centru pentru  Educaţie Incluzivă Negreşti” şi a cheltuielilor legate de proiect,  survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic revizuit 2014;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Resurse al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti;

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Bârlad;

 27. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei protejate în comuna Găgeşti, sat Găgeşti, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;

 30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii Fălciu;

 32. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti;

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Huşi;

 34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi – Huşi;

 35. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Tip Respiro Ghermăneşti;

 36. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti – Vutcani;

 37. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi  Asistenţă Rânzeşti.

                                              Dată astăzi, 23 septembrie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

                                                                                                         Avizat pentru legalitate:
                                                                                  Secretarul judeţului Vaslui,
                                                                                                           Diana-Elena Ursulescu

                                                                             DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
                                                                                 Director executiv,
                                                                                  Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-09-23 (1005 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact