Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5771467
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 14 august 2014

  Dispozitia nr. 148/2014 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor ce se finanţează integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014;


 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul I 2014;


 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe semestrul I 2014;


 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe semestrul I 2014;


 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I 2014;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern;


 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;


 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Locuinţe Protejate Vaslui;


 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului de resurse” şi a „Centrului pentru asistenţă, orientare, consiliere şi formare profesională pentru grupurile vulnerabile” prin reorganizarea Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;


 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Vaslui în Adunarea Reprezentanţilor, organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;


 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea spaţiilor şi a instalaţiei comune din interiorul imobilului situat în Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 4, aflat în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în localitatea Huşi, str. Huşi-Albiţa nr. 12, aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.


 22. Suplimentări

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui


 24. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-08-08 (1588 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact