Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690223
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 100/2014

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 100/2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 25 iuniei 2014, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.109/2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţă medico-social Băceşti;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, actualizată;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului judeţean Vaslui din Asociaţia “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a 2 licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, sesiunea 10.06.2014.

Dată astăzi,19 iunie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretar al judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ:
Director executiv,
Manuela Adriana Huideș

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-06-19 (1071 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact