Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4159762
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Proiect Energia – Valoare Transfrontalieră

Proiectul ”Energia-valoare   transfrontaliera”
COD MIS ETC 1842

 

Județul Vaslui, în parteneriat cu Consiliul raional Hâncești, Consiliul raional Leova, Comitetul Executiv al Consiliului orașului Izmail  și Agentia de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană  a Euroregiunii „Dunarea de jos” a depus spre finanțare proiectul “Energia-valoare transfrontalieră”, în cadrul Programului Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013, al doilea apel pentru propuneri de proiecte.

 

Proiectul a fost aprobat de către Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova, 2007-2013 și semnarea contractului de grant a avut loc în data de 02.12.2013, avand codul Mis ETC code 1842.

Proiectul are o durată de implementare de 20 luniși a început cu data de 03.12.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 770. 201 euro, din care contribuția Uniunii Europene reprezintă 89,93%, respectiv 692,641.76 Euro.

 

Obiective

Obiective generale:

Proiectul contribuie la imbunatatirea situatiei economice, sociale si de mediu din zona transfrontaliera prin stimularea utilizarii eficiente a surselor de energie regenerabila conventionale și la îmbunatățirea eficienței energetice a serviciilor din sectorul public din zona transfrontaliera.

Obiective specifice:

  • derularea de programe concrete pentru reducerea consumului de energie conventionala din sectorul serviciilor publice din zona transfrontaliera Vaslui-Leova-Hancesti-Izmail
  • intarirea capacitatilor institutiilor locale din zona transfrontaliera Vaslui-Leova-Hancesti-Izmail pentru a gasi solutii concrete pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor de energie regenerabila din sectorul public
  • extinderea utilizarii energiei solare in sistemul de sanatate publica si in sistemul social din zona transfrontaliera Vaslui-Hancesti-Leova-Izmail

 

Grupurile țintă
-30 institutii publice locale din cele 4 unitati administrative partenere (coordonate de catre unitatile administrative partenere), care ofera servicii de sanatate, de educatie, sociale, si culturale populatiei locale), care vor fi implicate in elaborarea strategiei pentru reducerea consumului de energie.
-60 experti, reprezentand administratiile locale din cele 4 unitati administrative partenere implicate in programul de transfer de know-how.
-4 furnizori de servicii publice (3 spitale- in Vaslui, Leova, Hancesti si  1 Centru de asistenta sociala - in Izmail) care vor beneficia de investitii in panouri solare pentr a produce apa calda.

 

Activități &Rezultate estimate

Activități
Grup de  activități I - Activități de management  al proiectului, coordonare și comunicare
Grup de  activități II – Analiza si planificarea surselor de energie regenerabila si eficiență energetică
Grup de  activități III – Desfășurarea unui program de transfer de experiență si know-how cu privire la utilizarea eficienta a surselor de energie conventionale si regenerabile
Grup de activități IV  - Implementarea investițiilor pilot pentru utilizarea energiei solare in sectorul serviciilor publice.
Grup de activități V- Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor

 

Principalele rezultate estimate
-300 de strategii transfrontaliere pentru reducerea consumului de energie convențională in sectorul serviciilor publie;
-8 consultări publice transfrontaliere in fiecare zonă parteneră in vederea identificării nevoilor reale si actuale de la nivel local in termen de pierderi energetice;
-audit energetic pe o suprafață de 60 000 de mp din care 30.000mp in județul Vaslui, 10.000 mp in Raionul Leova, 10.000 mp in Raionul Hnacești și 10.000 mp in orasul Izmail;
-2 programe de transfer de know-how, unde experti recunoscuti de la institute de cercetare, universitați vor fi invitați sa-si impărtășescă conostintele si experientele in domeniul surselor de energie regenerabila si eficiență energetică;
-1200 de brosuri care vor cuprinde lecțiile invățate din cele 2 programe de transfer de know-how;
-1200 de pliante, care vor conține o scurtă descriere a Acțiunii ;
-4 investitii pilot vor fi derulate  in cadrul Proiectului, la Spitalul Judetean Vaslui, Spitalul Raional Leova, Sitalul Carpineni (Hancesti) si Centrul de Servicii Sociale Izmail. Panourile solare vor fi puse in aplicare pentru a produce apa calda.Consultare publică - (până la 30 iulie 2014)

Anunț public privind dezbatere publică

 

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail
Web site

Consiliul Județean Vaslui (Aplicant)
Stefan cel Mare Nr.79
0040235361089
0040235361090
consiliu@consilu.vaslui.ro
www.cjvs.eu

 

PARTENERI

 

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail
Web site

 

Consiliul Raional Leova
Str. Independentei 5, MD-6301
0037326322650
0037326322058
consiliu@leova.md
www.leova.md

 

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail
Web site

 

Consiliul Raional Hancesti
Str. Mihalcea Hincu 144, MD-3401
00373 269 23150
00373 269 21736
consiliul@hancești.md
www.hincesti.md

 

Nume
Adresă
Tel
Fax
E-mail

 

Comitetul Executiv al orasului  Izmail
Izmail, Str.Suvorova, Nr. 62
00380 96 213 6376
00380 48 412 50 38
izmail-econ@ukr.net

 

Nume

Adresă
Tel
Fax
E-mail

 

Organizația pubică ”Agenția de  Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană  Euroregiunea Dunărea de Jos”
Izmail, Str.Kyshynivska  Nr.59
00380 67 488 1487
00380 4841 488 89
igor_vit@yahoo.com

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-05-21 (1401 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact