Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561243
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi













Dispozitia Nr. 81/2014





        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 81/2014
  privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 20 mai 2014, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014;

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Energia-valoare transfrontalieră”- Optimizarea alimentării cu apă caldă de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS”SA Vaslui;

  4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti – Judeţul Vaslui”;

  5. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 112/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componenţa conductei de refulare Negrileşti-Tutova, în lungime de 24 km, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

  6. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Gologan Mircea, subprefectul judeţului Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  8. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2013.

 Dată astăzi, 14 mai 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretar al judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu









Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-05-14 (909 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact