Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5396266
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunţ examen de promovare

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1) din anexa la Dispoziţia nr. 374/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, precum şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui, coroborate cu prevederile art. 41, alin. (1) şi alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Consiliul judeţean Vaslui organizează în perioada 02 – 05 iunie 2014 examen de promovare, în grad imediat superior a personalului contractual debutant din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  • un post de referent, treapta II la Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Consilierii, Direcţia Administraţie Publică.

Examenul se organizează cu respectarea prevederilor Dispoziţiei nr. 374/2011, după cum urmează:

  • proba scrisă în ziua de 02.06.2014, orele 10:00, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, din str. Ştefan cel Mare, nr.79, mun. Vaslui;
  • interviul în ziua de 05.06.2014, orele 10:00, la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
  • dosarele de înscriere se vor depune la sediul Consiliului judeţean Vaslui, până la data de 16.05.2014, inclusiv;
  • selecţia dosarelor de înscriere se va face în data de 20.05.2014.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad imediat superior, candidatul trebuie să fi obţinut la raportul de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant calificativul „corespunzător”.
În vederea participării la examen, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:

  • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul/treapta profesional(ă) din care se promovează;
  • copia raportului de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant;
  • formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei.


Bibliografia stabilită pentru funcţia de execuţie în regim contractual, pentru care se organizează examenul, este prevăzută în anexă la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la Serviciul management resurse umane, relaţii mass–media, informare cetăţeni, etaj. IV, camera 412 sau la telefon 0235/361.086 int. 218.

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-04-17 (1458 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact