Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5691738
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 51/2014

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA  Nr. 51 / 2014
  privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 15 aprilie 2014, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe trimestrul I 2014;

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe trimestrul I 2014;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 009 Negreşti – Buda;

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean cuprins în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, sesiunea 04.04.2014;

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Compet IT&C)”, a cheltuielilor şi activităţilor legate de proiect;

  7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 125/2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin judeţului Vaslui, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 16/2014.

  8. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2013.

Dată astăzi, 09 aprilie 2014


 PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-04-09 (1008 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact