Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647334
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia Nr. 46/2014

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 46/2014
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

în temeiul art.94 alin.(4) şi art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 28 martie 2014, ora 16.00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014 ;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014 ;

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare fără plată în proprietatea privată a judeţului Vaslui a trei staţii de electroalimentare mobile de 40 KVA, disponibilizate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ;

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la care Judeţul Vaslui este membru asociat ;

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vaslui, prin Consiliul judeţean Vaslui, cu Municipiul Vaslui, prin Consiliul local Vaslui, pentru realizarea în comun de investiţii, reparaţii, reabilitări la imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui ;

  6. Proiect de hotărâre privind propunerea acţionarului Consiliul Judeţean Vaslui de numire a candidaţilor în funcţiile de membri ai Consiliul de Administraţie al Societăţii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. ;

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Judeţului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetăţenilor şi mediului de afaceri”.

Dată astăzi, 27 martie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-03-27 (971 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact