Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5647764
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 21 februarie 2014

  Dispozitia nr. 19/2014 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013


 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2014;


 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;


 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014;


 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;


 6. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii nr.247/2013 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2014;


 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare reţea de hidranţi exteriori şi gospodărie de apă la Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui”;


 8. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie, la cerere, a unui membru al Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vaslui;


 9. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Tighici Eliza , medic specialist pediatru, ca membru în Comisia judeţeană pentru protecţia copilului Vaslui;


 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;


 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriului judeţului Vaslui, actualizat;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Vaslui şi Unitatea Protejată Autorizată S.C. Centrul de Consultanţă pentru Dezvoltarea Resurselor Umane LEXIS S.R.L. Galaţi.


 15. Suplimentări

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC "AQUAVAS" SA Vaslui


 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui pentru perioada 2014-2023


 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai obiectivului de investiţii “Anexa gospodărească - grajd” la Centrul de Asistenta Medico –Sociala Băceşti, judeţul Vaslui


 19. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală şi transformarea din spaţiu de garare neîncălzit şi neînchis în spaţiu de garare încălzit şi închis pentru autospeciale de intervenţie intrate în dotarea inspectoratului prin Programul Operaţional Regional”


 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. „Centrul de Resurse pentru Afaceri - CRAV” S.A. Vaslui;


 21. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-02-14 (1644 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact