Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690205
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia Nr. 19/2014

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 19/2014
  privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

         în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 21 februarie 2014, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2014;

 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2014;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014;

 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;

 6. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii nr.247/2013 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2014;

 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare reţea de hidranţi exteriori şi gospodărie de apă la Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui”;

 8. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie, la cerere, a  unui membru al Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Tighici Eliza , medic specialist pediatru, ca membru în Comisia judeţeană pentru protecţia copilului Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2014 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriului judeţului Vaslui, actualizat;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Vaslui şi Unitatea Protejată Autorizată S.C. Centrul de Consultanţă  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane LEXIS S.R.L. Galaţi.

Dată astăzi, 14 februarie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2014-02-14 (987 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact