Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5690192
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 09 decembrie 2013

  Dispozitia nr. 258/2013 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean


 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local pe anul 2013


 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2014


 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2014


 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2012 – octombrie 2013


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Judeţului Vaslui şi darea în administrare către Consiliul Local Bârlad a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare executate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – Etapa I – Reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, şi oraşul Negreşti – LOT nr.2 – Bârlad” pentru străzile aferente Cartierului Deal II din municipiul Bârlad


 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din Bârlad, str.Vasile Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui


 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Şcolii Profesionale „Sfânta Ecaterina” Huşi în Liceul tehnologic special „Sfânta Ecaterina” Huşi, începând cu anul şcolar 2013-2014


 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2014


 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra 1092 eurocontainere achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”


 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui


 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Fundaţia „SERA ROMNIA”


 14. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi, rest de executat, în cadrul subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”

 15. Proiect de hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor eligibile (10%) şi a celor neeligibile în scopul implementării şi realizării subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”, rest de executat;


 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;


 17. Suplimentari

 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;


 19. Proiect de hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui din anul şcolar 2013 – 2014, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 42/2013, pentru anul şcolar 2014 – 2015


 20. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-12-03 (1633 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact