Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5650562
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 244/2013

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 244/2013

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 22 noiembrie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X-a a bugetului local pe anul 2013;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

  4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str. Delea, judeţul Vaslui din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a judeţului Vaslui ;

  6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2013 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2013;

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2014 ;

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea candidaţilor propuşi pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al SC „Lucrări Drumuri si Poduri” SA Vaslui;

Dată astăzi,15 noiembrie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-11-15 (1003 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact