Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5561237
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 30 octombrie 2013

  Dispozitia nr. 222/2013 privind convocarea Consiliului judetean Vaslui în sedinţă ordinară

  Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017;


 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectelor de buget ale judeţului Vaslui pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015 – 2017;


 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local pe anul 2013;


 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;


 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;


 6. Proiect de hotărâre privind rectificare a VII-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;


 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01. – 30.09.2013;


 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01. – 30.09.2013;


 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe perioada 01.01 – 30.09.2013;


 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01 – 30.09.2013;


 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul judeţean Vaslui este acţionar unic;


 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în localitatea Pogăneşti, comuna Stănileşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului Local Stănileşti;


 13. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie” din Punctul de frontieră Vama Albiţa, aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, din domeniul public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia;


 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari – Vaslui;


 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;


 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;


 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.


 18. Suplimentari

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui


 20. Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-10-25 (1617 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact