Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6039276
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 222/2013

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 222/2013

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 octombrie 2013, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017;

 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectelor de buget ale judeţului Vaslui pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015 – 2017;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local pe anul 2013;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;

 6. Proiect de hotărâre privind rectificare a VII-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01. – 30.09.2013;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01. – 30.09.2013;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe perioada 01.01 – 30.09.2013;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01 – 30.09.2013;

 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul judeţean Vaslui este acţionar unic;

 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în localitatea Pogăneşti, comuna Stănileşti, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului Local Stănileşti;

 13. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie” din Punctul de frontieră Vama Albiţa, aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, din domeniul public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari – Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.

Dată astăzi,24 octombrie 2013

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2013-10-24 (1135 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact